www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

BOUWMEESTER
HET PROJECTTEAM
    - INGEDIENDE PROJECTEN
    - ROBBRECHT EN DAEM
    - MASTERPLAN
TOREN EN BETON
ONDERGRONDS DEPOT
DE BINNENTUIN
SPONSORING
RESTAURATIE BOEKENTOREN, STAND VAN ZAKEN
HET TESTEN IS BEGONNEN
DE RUNENLEESSTER IS VERHUISD
ONDER HET GEBOUW DOOR

RESTAURATIE

LIN GESELLSCHAFT

Het project van LIN is het meest uitgesproken project op het vlak van het resoluut aanwezig stellen van het nieuwe. Dat is meteen duidelijk in het vervangen van van de Veldes binnenkoer door een wall to wall met lelies bezette waterpartij, een bijdrage van landschapsarchitect Vogt. Die bezorgt de leeszalen een nieuwe visuele oase van rust. In het gebouw zelf kiest LIN voor een revitalisatie van het casco, met een overwegende inzet op de toren en op het aansluitende onbebouwde terrein tussen de toren en de Sint-Pietersnieuwstraat. De boekencollectie in de toren wordt een spectaculair decorum waartegen bezoekers aan het belvédère in glazen liftkokers op en neer gaan. In lijn met LIN's aanpak wordt de hoofdingang van de Centrale Bibliotheek verplaatst naar een nieuw, expressief toegangsgebouw dat als "urban window" van de bibliotheek het hoekperceel bezet. Als de wens van de opdrachtgever in eerste instantie zou uitgaan naar een (verder) verhoogde icoonwaarde van de architectuur dan beantwoordt het project van LIN, met deze drie kenmerkende interventies  - binnenkoer, toren en nieuw toegangsgebouw -, ongetwijfeld met de meeste bravoure aan zo'n vraag. De opmerkelijke afwijkingen tussen voorstellingstechnieken en realiteit (de gecensureerde vierde binnenkoergevel; de 'glazen' maar, zo blijkt, in werkelijkheid betonnen liftkokers) dwingen evenwel tot de vraag naar hoeveel van dat nieuwe iconische zich op het niveau van de simulatie bevindt.

  

Dirk de Meyer, 

'Een bibliotheek herdenken: open oproep, selectieprocedure Vlaams Bouwmeester Universiteitsbibliotheek Gent' in:

A+ Belgisch Tijdschrift voor architectuur,  209, december 2007-januari 2008, 56-61.