www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

BOUWMEESTER
HET PROJECTTEAM
    - INGEDIENDE PROJECTEN
    - ROBBRECHT EN DAEM
    - MASTERPLAN
TOREN EN BETON
ONDERGRONDS DEPOT
DE BINNENTUIN
SPONSORING
RESTAURATIE BOEKENTOREN, STAND VAN ZAKEN
HET TESTEN IS BEGONNEN
DE RUNENLEESSTER IS VERHUISD
ONDER HET GEBOUW DOOR

RESTAURATIE > HET PROJECTTEAM

MASTERPLAN

Op 11 juni 2009 keurde het bestuurscollege van de UGent het masterplan van het Ontwerpteam Boekentoren, onder leiding van Robbrecht en Daem goed. Dat is op zich misschien niet zo'n groot nieuws want door iedereen verwacht, maar... het ondergronds depot is in het plan ingeschreven en dàt is een zeer belangrijke beslissing. Omdat dit depot een duidelijke meerkost is, en men binnen de beschikbare middelen wil blijven, wordt de restauratie in vijf fasen opgesplitst. De eerste drie fasen worden binnen de beschikbare financiële middelen uitgevoerd en voor de twee laatste fasen wordt extra financiering gezocht.


Fase 1: 2012 – 2013

Bouw van het ondergronds depot onder de binnentuin. Verbouwen van het huidige PC-knooppunt met een volwaardige kelderverdieping en een mezzanine waar een studielandschap wordt uitgewerkt met groeps- en multimediawerkplekken. Deze ruimtes zullen tijdens de verdere verbouwing ook als buffer dienen om werkplaatsen te creëren.


Fase 2: 2013-2015
Herstellen van de toren (boven en ondergronds) en alle gevels. Inrichting van de Belvedère.


Fase 3: 2014-2016
Restauratie van de leeszalen (grote leeszaal, tijdschriftenleeszaal, kaartenzaal en handschriftenleeszaal).


Fase 4: nog niet opgenomen in investeringsprogramma

Inrichten leescafé en HIKO met auditoria.


Fase 5: nog niet opgenomen in investeringsprogramma
Inrichten van de kantoren voor het bibliotheekpersoneel en aanleg fietsenstalling.

Ondertussen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de verhuis van 41 km boek en erfgoed. Nu wordt de verhuis zelf geschat op 5 maanden werk, een beweging die klaar moet zijn in 2014. Er wordt ondertussen een typeverdieping ingericht als test (2010-2011) en ook voor de ondergrond en zonnewering worden proeven uitgevoerd.
Het bouwteam heeft ook de handen vol met aanbestedingsdossiers, bouwaanvragen en voorontwerpen...

     
  

Doorsnede van de nieuwe werkruimtes in de huidige PCklas. Een nieuwe ingang, een volwaardig ondergrondse verdieping en een mezzanine
Gelijkvloers nieuwe werkruimte. Binnentuin ligt aan de linkerkant.
Gelijkvloers nieuwe werkruimte met mezzanine, binnentuin ligt aan de rechterkant
Ondergrondse verdieping. Binnentuin rechts, St Hubertusstraat links.
 Nieuwe ingang via St Hubertusstraat
Trap naar de ondergrondse verdieping St Hubertusstraat rechts. 

Aparte toegang voor de belvedère die start op min één, met een  nieuwe, ruime trap

Handschriften- en kaartenzaal worden één

Handschriften en kaartenzaal gezien vanop de mezzanine

De fietsenstalling die in de laatste
fase wordt uitgevoerd

Technieken voor een betere verluchting in de leeszalen

Het leescafé met de herstelde buitenluifel