www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

BOUWMEESTER
HET PROJECTTEAM
    - INGEDIENDE PROJECTEN
    - ROBBRECHT EN DAEM
    - MASTERPLAN
TOREN EN BETON
ONDERGRONDS DEPOT
DE BINNENTUIN
SPONSORING
RESTAURATIE BOEKENTOREN, STAND VAN ZAKEN
HET TESTEN IS BEGONNEN
DE RUNENLEESSTER IS VERHUISD
ONDER HET GEBOUW DOOR

RESTAURATIE

DRIESSEN MEERSMAN THOMAES

Men zou kunnen vermoeden dat een vergelijkbare aanpak geldt voor het project van Driesen-Meersman-Thomaes. De architecten expliciteren meteen, met een reactie op een uitspraak van Geert Bekaert, dat ze ingaan tégen de overtuiging dat de problemen van de Boekentoren onoplosbaar zouden zijn "in een esthetische of kunsthistorische benadering". De 'zachte' strategie die de ontwerpers daarvoor lijken te hanteren bestaat erin om te reageren op de verschillende probleemstellingen van de opdrachtgever met uiteenlopende pragmatische oplossingen die resulteren in even bescheiden als verscheiden ruimtelijke en organisatorische interventies. Met die ad hoc lokale ingrepen plaatsen de architecten resoluut fragmentatie vòòr coherentie. Het is de vraag of de door Driesen-Meersman-Thomaes geprezen kwaliteiten van van de Veldes architectuur hierdoor recht wordt gedaan. 

  

Dirk de Meyer, 

'Een bibliotheek herdenken: open oproep, selectieprocedure Vlaams Bouwmeester Universiteitsbibliotheek Gent' in:

A+ Belgisch Tijdschrift voor architectuur,  209, december 2007-januari 2008, 56-61.

    


 

 

 

 

Bij het doornemen van de bouwgeschiedenis van het bibliotheekgebouw viel het on op dat de laatste restanten van het De Vreese-beluik op de hoek van Sint Pietersnieuwstraat en Rozier slechts in de jaren 80 gesloopt werden. Men had kunnen verwachten dat binnen de toenmalige gangbare opvattingen over monumentenzorg deze huisjes zouden gerestaureerd zijn als getuigen van de geschiedenis van de stad en bijvoorbeeld verbouwd zouden zijn tot studentenwoningen. Anderzijds waren we aangenaam verrast om in het dossier een ontwerp voor deze straathoek van Henry van de Velde te vinden. Het schetsontwerp toont een pleintje met bomen verheven t.o.v. het voetpad. Een rustige ontmoetingsplek, die geheel binnen de ontwerpopvattingen van Henry van de Velde tot volumespel van de verticale boekentoren en de horizontale bijgebouwen nog verder accentueert. Geïnspireerd op dit voorstel waarin de hoogte van de plint en luifel van de boekentoren doorgetrokken wordt, hebben we een overdekte fietsenstalling ontworpen, met ruim binnenvallend daglicht en opengewerkt naar de straat met daarboven een rustige ontmoetingsplaats.

 


cafetaria