www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

BOUWMEESTER
HET PROJECTTEAM
    - INGEDIENDE PROJECTEN
    - ROBBRECHT EN DAEM
    - MASTERPLAN
TOREN EN BETON
ONDERGRONDS DEPOT
DE BINNENTUIN
SPONSORING
RESTAURATIE BOEKENTOREN, STAND VAN ZAKEN
HET TESTEN IS BEGONNEN
DE RUNENLEESSTER IS VERHUISD
ONDER HET GEBOUW DOOR

 

RESTAURATIE

HET PROJECTTEAM

Voor deze complexe restauratieopdracht van de Boekentoren laten Robbrecht en Daem Architecten zich omringen door een multidisciplinair ontwerpteam:
    

Advies Restauratie: Barbara Van der Wee Architects
Brussel
info@barbaravanderwee.be

Het team van Barbara Van der Wee is gespecialiseerd in de restauratie en herbestemming van waardevolle historische gebouwen uit de 19de en 20ste –eeuw, waarvan de meesten beschermd zijn als monument en/of ingeschreven zijn op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Interdisciplinair onderzoek gaat elke restauratiestudie vooraf waarbij het onderkennen van de bouwgeschiedenis centraal staat. Het behoud van de authenticiteit van het gebouw en de integratie van  hedendaagse interventies en technieken maken integrerend deel uit van het ontwerpproces om nieuwe bestemmingen mogelijk te maken.
    

Uitvoeringsarchitect: Architectenbureau BARO Consulting
Gent
http://www.architectenbureaubaro.be/

Architectenbureau baro werkt sinds de jaren '60 vanuit Gent aan een divers opdrachtenpakket in heel Vlaanderen en Brussel, voornamelijk voor openbare opdrachtgevers. baro is in de eerste plaats een architectenbureau dat vanuit de mens als maatvoering en als gebruiker kwalitatieve gebouwen realiseert. Vanuit de dagelijkse ervaring met de bouwrealiteit is baro ook uitgegroeid tot een bureau voor consulting op diverse vlakken: veiligheidscoördinatie, bemiddeling in expertises, advies bij patrimoniumbeslissingen, en algemeen technisch advies in de bouwwereld. In alle projecten en adviezen werkt en stimuleert baro aan een lange termijnvisie met als ambitie de duurzame en kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van onze gebouwde omgeving

    
Uitvoeringsarchitect: SumProject
Brussel / Gent
http://www.sum.be/

SumProject en SumResearch vormen samen Sum, een levendig laboratorium waar confrontatie en debat complexe opdrachten tot een optimaal en contextgebonden eindresultaat brengen. SumProject is het ontwerpbureau voor architectuur en engineering met brede interesse en diepgaand onderzoek in architecturale, bouwhistorische, stedenbouwkundige en bouwfysische domeinen.
   

Speciale Technieken: VK Engineering
Brugge / Merelbeke / Roeselare / Brussel
http://www.vkgroup.be/

VK heeft uitgebreide ervaring in het engineeren van complexe, innovatieve gebouwen. VK werkt daarbij samen met toonaangevende nationale maar ook internationale architecten zoals, Richard Rogers, Kohn Pedersen Fox, Skidmore Owings & Merrill en Yves Lion.  Als bepleiter van 'integrated design', zien we engineering als integraal deel van de ontwerpopdracht. Dit principe resulteert in een optimaal samenspel tussen alle disciplines binnen het architecturale concept. Duurzaamheid staat daarbij centraal en is al meer dan een decennium evident voor onze ingenieurs.

    
Advies Bouwfysica: Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau
Leuven
http://www.daidalospeutz.be/

Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau is een onafhankelijk adviesbureau voor akoestiek, bouwfysica en daglichttoetreding. Onze  geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak draagt bij tot een comfortabel binnenklimaat en een duurzaam gebouw.  In dit project streven we naar een optimale evenwicht tussen bouwfysische ingrepen aan de monumentale gebouwschil, minimaal energieverbruik en een goed bewaarklimaat voor de boeken.

    

Stabiliteit: Bureau d'Etudes Greisch
Brussel / Luik
www.greisch.com

De visie van Bureau d'études Greisch staat in voor "nauwkeurigheid van vormgeving in relatie tot de efficiëntie, de zuinigheid van de uitvoering en de klaarblijkelijke functionaliteit".  Hieraan gekoppeld onderzoek en vernieuwing, zijn kwaliteiten waarmee het bureau ook bij architecten naam gemaakt heeft en die aan de basis liggen van talrijke samenwerkingsverbanden met de meest gerenommerden onder hen.  Het bureau beschikt overigens over een eigen architectuurcel (canevas) die bij de ingenieurs een geest van invraagstelling en streven naar nieuwe oplossingen, zowel uit vormelijk als uit technisch oogpunt, aanwakkert.  Binnen het ontwerpteam leidt bureau d'études Greisch het onderzoek naar de specifieke technieken voor de betonrestauratie van de gevels van de boekentoren.