www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

BOUWMEESTER
HET PROJECTTEAM
    - INGEDIENDE PROJECTEN
    - ROBBRECHT EN DAEM
    - MASTERPLAN
TOREN EN BETON
ONDERGRONDS DEPOT
DE BINNENTUIN
SPONSORING
RESTAURATIE BOEKENTOREN, STAND VAN ZAKEN
HET TESTEN IS BEGONNEN
DE RUNENLEESSTER IS VERHUISD
ONDER HET GEBOUW DOOR

RESTAURATIE

WESSEL DE JONGE

Aan het andere eind van het spectrum van mogelijkheden bevindt zich de bescheiden inzet van het beeld en het nieuwe bij Wessel de Jonge. Leidraad voor de architecten is het principe "preserving more by doing less". Hun ontwerpactiviteit beoogt "welsprekend maar ondergeschikt" te zijn. Gebaseerd op preciese en sterke uitgangspunten worden via enkele minimale, chirurgische ingrepen een gewijzigde functionaliteit en circulatie voorgesteld. De wezenlijk nieuwe ontwerpingrepen beperken zich tot twee. De toren krijgt een directe toegang van buitenaf, wat een autonoom en meer publiek functioneren moet toelaten in visueel contact met de boekencollectie. De tweede ingreep is een discrete glazen passage op het dak die tegelijk de circulatie dient én het plezier van de ontdekking van het dakenlandschap. De opdrachtgever krijgt met dit dossier een helder en duidelijk beeld van de minutieus herdachte functionaliteit en van de conservatie- en restauratie-aspecten van de problematiek. De architecturale uitwerking van de nieuwe ingrepen wordt verdaagd naar de latere fase. Waar LIN met bijna overweldigende kracht het beeld inzet om de opdrachtgever te overtuigen, beperken de architecten zich hier, conform hun premisse, tot het tonen van referentieprojecten en een schetsmatige intentie. 

  

Dirk de Meyer, 

'Een bibliotheek herdenken: open oproep, selectieprocedure Vlaams Bouwmeester Universiteitsbibliotheek Gent' in:

A+ Belgisch Tijdschrift voor architectuur,  209, december 2007-januari 2008, 56-61.