www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

OMTRENT DE BOEKENTOREN
IN DE BOEKENTOREN
    - KORTE PANIEK EN SNELLE INTERVENTIE
    - DE GEDENKPLAAT VAN DANIEL VAROUJEAN
    - DE DWERG VAN MAEN FLORIN
    - COLORSCAPE 51°21'17" LN +03°21'45"L
    - STUDEREN

ARCHIEF

IN DE BOEKENTOREN

De 46 km boeken en tijdschriften in de Boekentoren zijn niet zomaar een collectie. In feite begon het met een oorlogsbuit. Tijdens de Franse Revolutie mochten abdijen, kloosters, kerken en gerechtshoven niet langer bestaan en werden alle kunstschatten verzameld om naar de Nationale Bibliotheek in Parijs gevoerd te worden. Karel van Hulthem hield de collectie in Gent en startte er in de Boudeloo abdij op de Ottogracht een stadsbibliotheek en in de Sint Pieterskerk een museum mee.  Jules de Saint Genois werd als eerste hoofdbibliothecaris in 1869 opgevolgd door Ferdinand vander Haeghen, een fascinerende man die tot 1911 zou werken aan het internationale karakter van de verzameling. Door zijn sterke sociale en professionele netwerk trok hij heel wat verzamelingen en archieven aan zodat het boekenbezit ook verrijkt werd met munten, penningen, gravures, affiches, efemera,... 
          
Na de eerste wereldoorlog kreeg de Universiteitsbibliotheek een heel andere opdracht die niet meer op collectioneren gericht was, maar op onderzoek en onderwijs. Actief verzamelen van bijzondere collecties is sporadisch geworden  maar het besef dat de bestaande collectie onschatbaar belangrijk is, groeit elke dag.
  
Dat betekent dat het gebouw een opdracht heeft en een goede opslagplaats moet zijn voor dit unieke en rijke erfgoed en daar faalt het momenteel door het gebrek aan klimatisatie en plaats.
  
Naast boeken, tijdschriften en bijzondere fondsen is er in de Boekentoren ook plaats voor mensen. Op 1 oktober 2008 bestaat het team uit 62 medewerkers, 71% vrouwen en 29% mannen met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar. 
  
De afdeling Universiteitsbibliotheek die in de Boekentoren huist, is samen met de afdelingen Onderzoeksaangelegenheden en Technologie Transfer een onderdeel van de Directie Onderzoeksaangelegenheden van de universiteit. De bibliotheek heeft naast de bewarende opdracht ook een sterke dienstverlening waarover u alles kan terugvinden op de bibliotheeksite. www.lib.ugent.be