www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

BOUWMEESTER
HET PROJECTTEAM
TOREN EN BETON
ONDERGRONDS DEPOT
DE BINNENTUIN
SPONSORING
RESTAURATIE BOEKENTOREN, STAND VAN ZAKEN
HET TESTEN IS BEGONNEN
DE RUNENLEESSTER IS VERHUISD
ONDER HET GEBOUW DOOR

RESTAURATIE

ONDERGRONDS DEPOT


Een ondergronds depot voor het rijke cultureel erfgoed.

 

Tijdens  de voorbereiding voor de restauratie werd alsmaar duidelijker dat de boeken niet in de toren kunnen blijven omdat ze dan onderhevig zijn aan alle mogelijke schade. Bovendien bewees de waterschade van 05.06.07 nog eens hoe kwetsbaar en onvervangbaar een boekencollectie wel is. We wisten het in feite wel al maar het digitaliseringsproject van Google Books maakt alsmaar meer duidelijk dat UGent een verrassend rijke historische collectie bezit. Recent werd dat nog eens onderstreept door het onderzoek dat aan de basis lag van de tentoonstelling: Piranesi, de prentencollectie van de Universiteit Gent.
  
Uit diverse tellingen en metingen weten we  ondertussen ook dat er in totaal 48 km boeken en tijdschriften en bijzondere collecties in de toren opgeslagen zitten. En die moeten tijdens de restauratie een andere plek vinden. Er werden diverse pistes bekeken maar de meest gedurfde bleek ook de meest haalbare te zijn: een ondergronds depot onder de binnentuin, dat ook na de verbouwing een permanent depot vormt en waarin erfgoed optimaal kan bewaard worden. 
 
Drie ondergrondse verdiepingen, waarvan de onderste met een zwevende vloer en dubbelhoge rekken, zullen in een aangepaste klimaatzone plaats bieden aan 40 km compacte boekenplanken. Het ondergrondse depot wordt in de eerste fase van de restauratie gebouwd,  met een vermoedelijke start in 2011. In de zomer van 2013 zou het instapklaar en getest moeten zijn. Al het kostbare erfgoed  krijgt hier een plaats en in de Boekentoren zelf komen de werken die ontleend kunnen worden en die niet zo'n streng gecontroleerde klimaatzones vereisen.
Een team bereidt momenteel die hele verhuis voor. De luxe van te veel plaats in de vorige decennia heeft voor veel extra stof gezorgd en nu de toren barstensvol zit, willen we de verhuis aanpakken om alles op orde te zetten. Het unieke erfgoed krijgt daarbij heel speciaal aandacht en een extra behandeling en verpakking. Het bruist dus in die grijze toren ...

   
  


Het meest fascinerende deel van het project: het graven van het ondergronds depot

Ondergronds

Ondergronds (3D: Pieter Pauwels)

De binnentuin heringericht

360 graden panoramisch beeld van de binnentuin waaronder het ondergrondse depot wordt gebouwd