www.lib.ugent.be
HOMEPAGE   HISTORIEK   RESTAURATIE   BEELD   ARCHIEF   CONTACT   EN  

BOUWMEESTER
HET PROJECTTEAM
TOREN EN BETON
ONDERGRONDS DEPOT
DE BINNENTUIN
SPONSORING
RESTAURATIE BOEKENTOREN, STAND VAN ZAKEN
HET TESTEN IS BEGONNEN
DE RUNENLEESSTER IS VERHUISD
ONDER HET GEBOUW DOOR
 

RESTAURATIE

BOUWMEESTER


Het eerste contact met Vlaams Bouwmeester Marcel Smets, viel samen met  de opening van de nocturne  van de tentoonstelling "Palmboom & van den Bout. Transformaties van het verstedelijkt landschap", in maart 2006 in de Boekentoren. Het sprak bijna voor zich dat de volledige studieopdracht voor de restauratie van de Universiteitsbibliotheek en het voormalig Hoger Instituut voor de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde te Gent werd opgenomen in zijn Open Oproep, gepubliceerd in juli 2006.
  
De Open Oproep is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en de procedure is in overeenstemming met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de Europese mededingingsregels. Het is één van de instrumenten die de Vlaams Bouwmeester gebruikt om zijn opdracht uit te voeren. Deze opdracht bestaat erin om vanuit een lange termijn visie bij te dragen tot de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap om een architecturaal kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen te helpen creëren.
  
Op de Open Oproep voor de Boekentoren (Open Oproep 1201) reageerden vijftig kandidaten. De Vlaams Bouwmeester maakte een preselectie en stelde op 25 september 2006 tien kandidaten voor aan de opdrachtgever, Universiteit Gent. De universiteit selecteerde vijf ontwerpteams  (drie Belgische en twee internationale teams) waaraan een beperkte studieopdracht, namelijk het uitwerken van hun ruimtelijke visie op dit complexe ontwerpvraagstuk werd toegekend.
  
Voor het uitvoeren van de opdracht werden de 5 teams uitgenodigd op de eerste briefing op 16 november 2006 met toelichting over de projectdefinitie en een terreinbezoek. Tijdens de tweede briefing op 20 december 2006 was er de mogelijkheid om gerichte vragen te stellen.
  
Daarna kregen de teams enkele maanden de tijd om een anoniem visievoorstel voor het project in te dienen. De jury bestond uit gemandateerden van de UGent, externe deskundigen en de Vlaams Bouwmeester. Na de beoordeling door de jury (20 maart 2007) werd de anonimiteit opgeheven en kwamen de ontwerpteams een mondelinge toelichting geven.
  
In overleg met de Vlaams Bouwmeester werd het ontwerpteam van Robbrecht en Daem voorgedragen. Met dit team startte de onderhandelingsprocedure wat leidde tot het gunnen van de opdracht aan de TV Robbrecht en Daem/Van der wee Barbara/ SumProjects/Daidalos Peutz/Bureau d' etudes Greisch/VK Engineering.