www.lib.ugent.be
HOMEPAGE  HISTORIEK  RESTAURATIE  BEELD  ARCHIEF  CONTACT  EN  

OMTRENT DE BOEKENTOREN
IN DE BOEKENTOREN
COLLECTIONS ON THE MOVE:
bibliotheken en erfgoedzorg


 

Studiedag Universiteitsbibliotheek
en Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte UGent
15 december 2008
  

Bibliotheken en collectiezorg, daar is heel wat rond te doen aan de Universiteit Gent. Niet alleen is er de restauratie van de Boekentoren – met de indrukwekkende erfgoedcollectie van de Universiteitsbibliotheek - die binnenkort van start gaat. Ook in de faculteiten is er waardevolle ervaring met nieuwbouw en renovatieprojecten voor bibliotheken aanwezig. Meer bepaald in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte nemen de plannen voor een  volwaardige faculteitsbibliotheek concrete vormen aan.
 
Bij dergelijke grote operaties rijzen heel wat vragen, want verhuizen met erfgoed en bibliotheekcollecties is niet zomaar inpakken en wegwezen. Deze collecties zijn immers materiaal waar intens mee wordt gewerkt. In welke omstandigheden bewaar je erfgoed? Kan een ondergronds depot een goede en veilige oplossing bieden? Zijn er methodes om logistieke stromen in kaart te brengen en goed voor te bereiden? Hoe verhuis je tientallen lopende kilometers boeken zodat de gebruikers en het bibliotheekpersoneel het ook nog kunnen terugvinden? Hoe communiceer je op een heldere manier zodat iedereen weet wat er staat te gebeuren?

     

Gelukkig is Universiteit Gent niet de eerste die deze complexe vraagstukken moet oplossen en is er op vele plaatsen reeds expertise opgebouwd. De studiedag heeft dan ook als doel ervaringen en good practices van nationale en internationale erfgoedinstellingen uit te wisselen en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp samen te brengen.
   

COLLECTIONS ON THE MOVE homepage

COLLECTIONS ON THE MOVE programma

COLLECTIONS ON THE MOVE praktisch

COLLECTIONS ON THE MOVE organisatie, partners en sponsors